Het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, afgekort IVN, werd in 1960 opgericht. Het kwam voort uit de 'Bond tegen Verontreiniging van Natuur en Stad' (1939). Deze Bond had tot doel via 'natuurwachters' ongewenst gedrag van bezoekers in natuurgebieden te corrigeren.
De IVN-oprichters hadden nauwe betrekkingen met deze 'Bond', maar wilden in plaats van 'corrigeren' meer 'educatie bedrijven'.

IVN-afdelingen ontstonden spoedig overal in het land. Kernactiviteiten waren onder meer: het organiseren van cursussen tot het opleiden van natuurgidsen en van natuurbeschermings-werkkampen voor jongeren.

IVN-activiteiten sloegen aan. Het 'Instituut' maakte een sterke groei door. Steeds meer afdelingen werden opgericht en duizenden natuurgidsen opgeleid. Vrijwilligers en beroepskrachten ondernamen een grote verscheidenheid aan activiteiten.

Deze site geeft het ontstaan en ontwikkeling van IVN in hoofdlijnen weer. Het is een deel van de geschiedenis van natuur- en milieueducatie van meer dan zestig jaar.

Ga met de muis over de logo's

Logo tot 1972.
Gestyleerde waterlelie,
gelijk aan die van de 'Bond'.
Logo vanaf 2012.
Logo 1992-2012, verder ontwikkeld
door Jelle van Wier. Door de letters
I V N werd de organisatie herkenbaarder.
Logo 1972-1992. Doorontwikkeling
van het voorgaande logo.
Over het waarom van deze site
Bruggen

Geschiedenis van IVN bewaren

Het gaat hier om een tijdsspanne van meer dan vijftig jaar, waarin veel is veranderd, maar toch ook veel herkenbaar is gebleven. Met het bewaren van de geschiedenis wordt ook beoogd het bouwen van een brug tussen het verleden en de toekomst, die soms erg 'mistig' kan zijn. Ga met de muis over de foto.

Lex Lammen

Van geschiedenis kun je leren

Geschiedenis bepaalt mede je identiteit, van je manier van denken en handelen. Zo bepaalt zij mede de wijze waarop je doelstellingen formuleert, de manier waarop je de organisatie inricht, omgaat met mensen, welke idealen je hebt en de manier waarop je 'in de maatschappij' staat. Van geschiedenis kun je leren: 'Lessen trekken voor de toekomst'. Ofwel: leer van het verleden, en overdenk nog beter je beleid en handelen.

Links: historicus Lex Lammen over de waarde van geschiedenis. Klik op het pijltje. (Opname 2012; 0:43)

Spiraal

Geschiedenis is als een spiraal met patronen

Geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar wél zijn er steeds terugkerende patronen te onderscheiden. Zoals: hoe blijven idealen bestaan? Hoe verloopt de communicatie? Hoe gaat men om met problemen binnen en buiten de organisatie? Hoe gaat men om met maatschappelijke veranderingen? Hoe probeert men politieke processen te beïnvloeden? Welke motieven zijn er bij het nemen van beslissingen?