Organisatie - Bestuur en Personeel

Bestuur

DB 1991
Dagelijks Bestuur op de Algemene Vergadering 1990. Ga met de muis over de gezichten.

1991 - Een nieuw bestuur werd gekozen op de Algemene Vergadering. Mevr. Willemien van Montfrans-Hartmen nam de voorzittershamer over van Jan van den Nieuwenhof. Zij maakte de twee termijnen van elk drie jaar vol (1990-1997).
1997 - Willemien van Montfrans werd opgevolgd door Mevr. Mieke Bloemendaal-Lindhout, die eveneens twee termijnen volmaakte (1997-2003).

Willemien van Montfrans

Willemien van Montfrans
voorzitter 1990-1997

Harry Sneek

Harry Sneek
secretaris-penningsmeester (tot 1993)

Mieke Bloemendaal

Mieke Bloemendaal
voorzitter 1997-2003

Mieke Bloemendaal
Mieke Bloemendaal had eveneens een flinke
bestuurlijke ervaring als burgemeester van
achtereenvolgens Leidschendam, Maasland en
Culemborg.
Willemien van Montfrans
Willemien van Montfrans had ruime bestuurservaring
als gemeenteraadslid en wethouder van Broek in
Waterland en als burgemeester van Veere. Zij had
een uitgebreid 'netwerk', hetgeen het IVN ten goede
kwam!

Directie

Ruud de Vringer

Directeur Ruud de Vringer functioneerde mede door ziekte niet goed.
Al in het najaar van 1991 namen Gerard Jutten (beleidscoördinator) en Hugo Bunte (adjunct-directeur) zijn taken over.
Ruud nam in het voorjaar van 1993 ontslag.

Links: Ruud tijdens de open dag in het Hugo de Vries Centrum, 1990.

Augustus 1993 - Gerard Jutten werd de nieuwe directeur. Gerard was al sinds 1976 in dienst van het IVN, eerst als provinciaal consulent in Friesland, en vanaf 1986 als beleidscoördinator op het Landelijk Bureau.
Als directeur was zijn missie: 'Ik wil het vele werk van het IVN zichtbaar maken'.
"Het IVN als grote netwerk-organisatie neemt een belangrijke plaats in tussen de overige NME-organisaties. Door onze cursussen, natuurexcursies, tentoonstellingen en scholenwerk wordt een bijdrage gegeven aan de realisatie van het NME-beleid van de overheid".

Gerard Jutten

Er ontstond in deze tijd een managementteam, bestaande uit de directie, de sectorhoofden (naar aanleiding van de nieuw gevormde sectoren), provinciaal consulenten en als ondersteuning de beleidscoördinator.

  • Beleidscoördinator
  • Gerard J als directeur
  • X-sluit
Jan Dirx 1994 - Jan Dirx neemt de taak van Gerard als beleidscoördinator (coördinatie van de provinciaal consulenten) over. Hij werkte daarvoor bij het IVN als provinciaal consulent NME in Zuid-Holland. In 1997 verliet hij het IVN om te gaan werken bij Stichting Natuur en Milieu.
Jan de Vrieze 1997 - Ir. Jan de Vrieze wordt de nieuwe coördinator van de sector provinciale consulenten NME. Hij kwam van SBB, waar hij onder meer hoofd was van de regio Hollands Noorden.
Zijn IVN-taak is het bevorderen van de samenhang tussen de consulentschappen en het IVN kantoor in Amsterdam en de samenwerking tussen consulenten onderling.

In dit fragment vertelt Gerard hoe hij zijn directeurschap wilde invullen, wat zijn doelen waren.
Hij volgde Ruud de Vringer op, die moeizaam functioneerde, mede door ziekte. Gerard tezamen met Hugo Bunte vulde de directeurfunctie in en dat was een zeer turbulente tijd. Vandaar dat hij zegt: 'Toen dat (die periode) achter de rug was ...." Gerard had veel steun aan voorzitter Willemien van Montfrans.

Interview 2013; 1:59

Meer over de beleidscoördinatoren en Gerard over zijn directeurschap.

 

Consulenten

  • Enkele Personeelsleden
  • Tijdschrift en Redactie
  • Arie de Koning PC-Gelderland
  • X-sluit

Hier staan slechts enkele personeelsleden vermeld.

Sjon KlaaijsenAaltjen Grotenhuis ten Harkel

Sjon Klaaijsen (links) was landelijk consulent Training en Vorming, en werd in 1990 regionaal consulent NME voor de Veluwe. De andere twee regionaal consulenten waren Aaltjen Grotenhuis-ten Harkel (rechts) voor Oost-Gelderland, en Rosa Lucassen. Provinciaal consulent Douwe Jan Joustra deed de coördinatie.

Rosa Lucassen Rosa Lucassen was beginjaren '90 regionaal consulent voor het Gelderse Rivierengebied ('Rivierenland'). In 1997 ging zij aan de slag als consulent NME voor het Bureau NME-diensten. Dit was een nieuw opgerichte dienst, een landelijk punt voor NME-beroepskrachten en NME-diensten.
Marnix Vietor Ger Schippers Marnix Viëtor (links) en Ger Schippers (links) waren consulenten Training en Vorming, en Ger was daarnaast ook consulent Onderwijs. Na de reorganisatie (in het kader van de 'Kerntaken' van het Landelijk Bureau) maakte Ger deeel uit van de sector ODBV.
Michael Steeghs Michael Steeghs, zeer innemende Limburger, begon als kampsecretaris ofwel Consulent Venel in 1989, en werd later sectorcoördinator ODBV.
Wilfried Romp Wilfried Romp was consulent Onderwijs en maakte later deel uit van de sector ODBV.
Edwin KuilBart Zwagemaker In 1994 werd de nieuwe sector Communicatie geïnstalleerd. Edwin Kuil (links) was de eerste sectorcoördinator. Edwin had communicatiewetenschappen gestudeerd. In 1997 werd hij opgevolgd door Bart Zwagemaker (rechts). Communicatie omvatte de tijdschriftredactie, de website, de PR en het in- en extern communicatiebeleid.
Mies Koch Mies Koch werkte al vanaf 1971 bij het IVN als secretaresse, en al spoedig de 'rechterhand' van Hugo Bunte. Naarmate het IVN groeide raakte ze meer betrokken bij de financiële huishouding en vooral ook bij het personeelsbeleid. Zij verliet het IVN in 1993 als '50 % administratie en 50 % P&O'.
Joost Seijsener Als opvolger van Mies kwam Joost Seijsener, die de sector P&O bemande. Hij bleef maar kort. De sector heeft verschillende functionarissen gehad, die doorgaans maar beperkte tijd bleven.
Henk van HalmPaul Böhre Henk van Halm (links) was Consulent Voorlichting en eindredacteur van Mens & Natuur. Paul Böhre (rechts) ondersteunde hem en de consulent Venel. Paul groeide uit tot assistent van Henk en deed gaandeweg ook de bureauredactie.
Henk ging met pensioen in 1995.
Henk van Halm, Jan van Gelderen Jan van Gelderen nam de eindredactie van het tijdschrift over na het afscheid van Henk van Halm. Op de foto: Henk en Jan, die elkaar goed kenden. Jan was freelancer met veel natuurkennis en schrijfervaring, hij was natuurjournalist en kon heel goed de puntjes op de 'i 'zetten. Jan nam afscheid in de herfst van 1998. Paul Böhre werd toen eindredacteur.

Nadat de reorganisatie van het Landelijk Bureau was doorgevoerd, ging de redactie deel uit maken van de sector Communicatie. Henk, Jan en Paul deden de eindredactie van het tijdschrift, en de sectorcoördinator was 'hoofdredacteur' (Edwin Kuil, later Bart Zwagemaker).

MN1962 MN1980 MN1982

Het tijdschrift is met de jaren sterk veranderd in uiterlijk en inhoud.
Hierboven van links naar rechts de voorkanten: in 1962, in 1980 (Jubileumnummer) en in mei 1982 (de eerste voorkant in kleur). Het formaat was tot mei 1982 A5, daarna A4.

Henk van Halm begon als redacteur in 1980. Toenmalig voorzitter Nico van der Veen vroeg Henk naar zijn mening over Mens & Natuur:

"Ik vond het formaat te klein. De opmaak ouderwets, te weinig illustraties en de voorkant zou in kleur gedrukt moeten worden. Dat kostte natuurlijk meer geld, maar het tijdschrift was wel hét visitekaartje van het IVN."

Stapsgewijs is toen het blad veranderd. Eerst met een steunkleur, dan met verandering in layout, en met experimenten met lettertypes. Tenslotte kwam het blad in (mei) 1982 uit in A-4 formaat met de voorpagina in kleur. Later is het blad helemaal aangepast aan de IVN-huisstijl. De artikelen werden korter, diverser en geschreven door meerdere auteurs. Er kwamen meer illustraties. Henk van Halm was zelf een geweldige fotograaf!
En niet te vergeteh:

"Een zichzelf respecterend tijdschrift komt tenminste met één themanummer per jaar"!

Het tijdschrift groeide, kwam vanaf juni 1998 volledig in kleur, en veel IVN-ers leverden goede tekstbijdragen en prima foto’s. M&N werd nóg meer het visitekaartje van het IVN. En dat was óók te danken aan het werk en de inzet van Jan van Gelderen.

Arie de Koning vertelt hier over het IVN-werk in de provincie Gelderland. Hier waren al vroeg IVN-afdelingen, er kwamen er meer bij en er waren schoolbiologen en NME-centra. Die vormden met elkaar een netwerk waarin ze ervaringen en kennis deelden. Zo konden IVN-afdelingen ook bijdragen aan activiteiten op scholen. In de jaren '90 werd natuur- en milieueducatie opgenomen in de zogeheten Kerndoelen (voor het basisonderwijs).

Hier vertelt Arie over de inzet van de overheden voor het NME-werk, die vooral in de provincie Gelderland in het algemeen goed was. Regelmatig was er overleg met de betreffende gedeputeerde over dit werk. Bovendien onderhield Gelderland relaties met de provincie Lublin in Polen.

 

Arie de KoningArie de Koning kwam in 1992 in dienst van het IVN als provinciaal consulent Gelderland, waar hij Douwe Jan Joustra opvolgde die naar SME ging. Het werkveld omvatte onder meer: ontwikkeling van visie, van strategie en beleid, stimuleren van netwerken, geven van adviezen aan het NME-werkveld. Hij gaf leiding aan een groep medewerkers, die aanvankelijk nog klein was, maar later tot ongeveer 10 mensen uitgroeide. In 2003 stapte hij binnen het IVN over naar een landelijke functie.

Meer over personeelsleden en 'Mens & Natuur'.
MN in kleur

 

Het (bijna) voltallige personeel...

IVN Alle medewerkers

1999 - Op deze foto staat het overgrote deel van het IVN-personeel. De foto is genomen bij 'Kerk en Wereld'. Hier organiseerde het IVN meerdere malen bijeenkomsten als 'brainstorming' voor het opdoen van ideeën voor verdere ontwikkeling, en als 'team-building'. Het IVN telde toen rond de 120 personeelsleden, tezamen circa 80 FTE. In het midden met 'dasje-jasje' directeur Gerard Jutten.
Deze tijd kan men in terugblik zien als een 'hoogtepunt' van het IVN, zeker qua personeel!

April 1997 - Rosa Lucassen is aan de slag gegaan als consulent NME voor het Bureau NME-diensten, een landelijk punt voor NME-beroepskrachten en de NME-diensten. Een nieuwe loot van de IVN-organisatie. Bureau NME was te beschouwen als de opvolger van de WVS (later de VVS). Dit werden later de diverse lokale nme-diensten. Al deze medewerkers konden zich abonneren op een mededelingenblad genaamd 'NME-Podium'.